Ystafelloedd i'w Logi - Croeso i Canolfan Lôn Abaty

English
Cymraeg
Canolfan Lon Abaty Dewis Cymru
Go to content

Main menu:

Ystafelloedd i'w Logi

Nodwch: Bydd ystafelloedd yn cael ei godi fel arfer os na cawn wybod bod y sesiwn wedi ei chanslo cyn amser cychwynnol y sesiwn.
Grwpiau Masnachol (Iechyd Meddwl a Chyffredinol):

Ystafell Hyfforddi / Ystafell 3 £30 yr awr
Cwnselwyr Preifat / Unigolion (Iechyd Meddwl a Chyffredinol)

Ystafelloedd Cwnsela 15% o'r gyfradd fesul awr y Cwnselydd neu Unigol (Cost Isafswm £7 yr awr)
Grwpiau nas ariennir  a / neu Grwpiau hunangymorth (Iechyd Meddwl)

Ystafelloedd cwnsela £1.50 yr awr

Ystafell Hyfforddi / Ystafell 3 £3 yr awr
Grwpiau Statudol a Craidd (Iechyd Meddwl):

Ystafelloedd cwnsela £5 yr awr

Ystafell Hyfforddi / Ystafell 3 £10 yr awr
Charging Rates for Resources

Yr amdaliadau a’u rhestrir yn isod yw y rhai sydd yn gyfredol ar yr adeg i’r cytundeb gael ei gytyno. Maent yn cael eu harolygu yn flynddol a leiaf a gallent gael eu newid ar unrhyw adeg ar ôl tri mis o rybudd.

Llungopïo: A4 = 10c y daflen, A3 = 20c y daflen

Lameneiddio: A5 = 20c yr un, A4 = 30pc yr un, A3 = 50c yr un
Ystafell Hyfforddi / ystafell 3
Ystafelloedd cwnsela
Ffôniwch ni ar: 01248 354888
E-bost ar:         ARC@abbeyroadcentre.co.uk
Canolfan Lon Abaty
5-9 Ffordd Abaty
Bangor
Gwynedd
LL57 2EA
disability confident committed
cyngor gweithredu gwirfoddol cymru
buddsoddi mewn gwirfoddolwyr
five ways to wellbeing
Back to content | Back to main menu