Newyddion - Croeso i Canolfan Lôn Abaty

English
Cymraeg
Canolfan Lon Abaty Dewis Cymru
Go to content

Main menu:

Newyddion

Nadolig Llawen i bawb sydd wedi ein cefnogi, ac wedi cyrchu ein gwasanaethau, trwy gydol y flwyddyn ddiwethaf.
Gobeithio y cewch chi amser Nadolig hyfryd, ac edrychwn ymlaen at weithio gyda chi yn y Flwyddyn Newydd.

Bydd y Ganolfan yn cau ar Ragfyr 20fed 2019 ac yn ailagor ar Ionawr 6ed 2020.

GWIRIWCH ALLAN ein cylchlythyr cyntaf YMA

OS YW'R NADOLIG YN ORMOD, cofiwch y rhifau hyn:
Samariaid  116 123
C.A.L.L  Llinell Cyngor a Gwrando Cymunedol 0800 132737
____________________________________________________________
Mae Galw i Mewn ar agor Ddydd Llun i Ddydd Gwener yn wythnosol
Cofiwch fod ein Galw Heibio ar agor yn wythnosol bob Dydd Llun a Ddydd Mawrth 9.30am i 3.15pm, ac ar Ddydd Mercher, Dydd Iau a Dydd Gwener, rhwng 10am a 4pm. Dewch draw am baned a sgwrs, ac edrychwch ar yr hyn sydd gennym i'w gynnig.

Rydym bellach yn recriwtio gwirfoddolwyr yng Nghanolfan Abbey Road.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli gyda ni, llenwch a chyflwynwch y ffurflen gais yma. Diolch.
____________________________________________________________


Ffôniwch ni ar: 01248 354888
E-bost ar:         ARC@abbeyroadcentre.co.uk
Canolfan Lon Abaty
5-9 Ffordd Abaty
Bangor
Gwynedd
LL57 2EA
disability confident committed
cyngor gweithredu gwirfoddol cymru
buddsoddi mewn gwirfoddolwyr
five ways to wellbeing
Back to content | Back to main menu