Newyddion - Croeso i Canolfan Lôn Abaty

English
Cymraeg
Canolfan Lon Abaty Dewis Cymru
Go to content

Main menu:

Newyddion

Cofiwch fod ein Galw Heibio ar agor yn wythnosol bob Dydd Mercher, Dydd Iau a Dydd Gwener, rhwng 10am a 4pm. Dewch draw am baned a sgwrs, ac edrychwch ar yr hyn sydd gennym i'w gynnig.


Rydym bellach yn recriwtio gwirfoddolwyr newydd yng Nghanolfan Abbey Road.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli gyda ni, llenwch a chyflwynwch y ffurflen gais yma. Diolch.

Diolch i Comrades Bangor

Hoffai Canolfan Lon Abaty ddiolch i chi i gyd am godi £120.
Mae cefnogaeth hael pobl fel eich hun yn ei gwneud yn bosibl i'n Sefydliad fodoli, ac mae'n helpu i wneud y gymuned leol yn lle gwell i fyw ynddi.
Diolch eto am eich cefnogaeth fath.

Ffôniwch ni ar: 01248 354888
E-bost ar:         ARC@abbeyroadcentre.co.uk
Canolfan Lon Abaty
5-9 Ffordd Abaty
Bangor
Gwynedd
LL57 2EA
disability confident committed
cyngor gweithredu gwirfoddol cymru
buddsoddi mewn gwirfoddolwyr
five ways to wellbeing
Back to content | Back to main menu