Newyddion - Croeso i Canolfan Lôn Abaty

English
Cymraeg
Canolfan Lon Abaty Dewis Cymru
Go to content

Main menu:

Newyddion

Gallwch chi hunanatgyfeirio neu gyfeirio rhywun rydych chi'n ei gefnogi ar gyfer dal i fyny yn wythnosol i frwydro yn erbyn unigrwydd gyda Dawn ar 07942601472 (Dyddiau'r Wythnos)

Ar gyfer un i un gyda gweithiwr cymorth gyda chymwysterau cwnsela galwch Delyth ar 07942601472 (Dydd Mercher, Iau a Gwener 1-4pm)

Gallwch hefyd ebostio referrals@abbeyroadcentre.co.uk


_________________________________________________________________________________
Yn dilyn canllawiau'r Llywodraeth rydym wedi gwneud y penderfyniad anodd i gau'r Ganolfan Ddydd Gwener yma Mawrth 20fed.


Rydym yn cymryd rhai o'n gweithgareddau ar-lein, a bydd diweddariadau rheolaidd ar gael ar ein Tudalen Facebook.


Arhoswch gyda ni a lledaenwch y gair! Daliwch i ddilyn y canllawiau, bawb, ac arhoswch yn ddiogel.


Cariad Mawr gan y tîm yn Abbey Road X.

AM HANES ALLAN O'R AWR, cofiwch y rhifau hyn:
Samariaid  116 123
C.A.L.L  Llinell Cyngor a Gwrando Cymunedol 0800 132737
____________________________________________________________
Mae Galw i Mewn ar agor Ddydd Llun i Ddydd Gwener yn wythnosol
Cofiwch fod ein Galw Heibio ar agor yn wythnosol bob Dydd Llun a Ddydd Mawrth 9.30am i 3.15pm, ac ar Ddydd Mercher, Dydd Iau a Dydd Gwener, rhwng 10am a 4pm. Dewch draw am baned a sgwrs, ac edrychwch ar yr hyn sydd gennym i'w gynnig.

Rydym bellach yn recriwtio gwirfoddolwyr yng Nghanolfan Abbey Road.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli gyda ni, llenwch a chyflwynwch y ffurflen gais yma. Diolch.
____________________________________________________________


Ffôniwch ni ar: 01248 354888
E-bost ar:         ARC@abbeyroadcentre.co.uk
Canolfan Lon Abaty
5-9 Ffordd Abaty
Bangor
Gwynedd
LL57 2EA
disability confident committed
cyngor gweithredu gwirfoddol cymru
buddsoddi mewn gwirfoddolwyr
five ways to wellbeing
Back to content | Back to main menu