Newyddion - Croeso i Canolfan Lôn Abaty

English
Cymraeg
Canolfan Lon Abaty Dewis Cymru
Go to content

Main menu:

Newyddion

Mae gwahoddiad i rieni plant gyda ASD
i ddod i roi tro ar Yoga

Am fwy o wybodaeth gweler YMA. Diolch.
________________________________

Rhodd gan Gymrodorion Bangor
 
Hoffai Staff, Gwirfoddolwyr a Defnyddwyr Gwasanaeth Canolfan lôn Abaty Ddiolch i’r Bangor Comrades am eu rhodd hael, rhoddwyd y rhodd i Meinir Evans, Rheolwr y Ganolfan gan Pete ar ran y grwp.

Remploy Cymru
Fel y prif ddarparwr cyflogaeth a sgiliau yng Nghymru, rydym ni nawr yn cyflawni Rhaglen Waith a Iechyd Llywodraeth y DU yng Nghymru.
Am fwy o wybodaeth gweler YMA. Diolch.
_________________________________
Mae Canolfan Lôn Abaty yn gofyn am roddion i’r Grwp Celf sydd yn cyfarfod yn wythnosol yn y Ganolfan ym Mangor.
Croeso i chwi alw draw gyda’ch rhoddion i Ganolfan Lôn Abaty ym Mangor a Swyddfa Mantell Gwynedd, Caernarfon.

 
Croeso cynnes i bawb ymuno a diolch yn fawr iawn

Am fwy o wybodaeth gweler YMA. Diolch.
_________________________________


Bydd Arfon Wyn yn ein diddanu gyda Cherddoriaeth a Chanu dydd Gwener,  20fed o Ebrill rhwng 2pm a 3pm ac ar ddydd Gwener olaf pob mis run lle  ac amser o fis Mai ymlaen.

...................................................

Edrychwch ar wefan newydd Candiad YMA
...................................................

Digwyddiadau Technoleg Ddigidol yng Nghymru - gweler YMA am ragor o wybodaeth
...................................................
Ydych chi'n cael problemau gyda'ch bwyd neu'n poeni am eich arferion bwyta? Gweler YMA am ragor o wybodaeth
...................................................
Ffôniwch ni ar: 01248 354888
E-bost ar:         ARC@abbeyroadcentre.co.uk
Canolfan Lon Abaty
5-9 Ffordd Abaty
Bangor
Gwynedd
LL57 2EA
disability confident committed
cyngor gweithredu gwirfoddol cymru
buddsoddi mewn gwirfoddolwyr
five ways to wellbeing
Back to content | Back to main menu