Newyddion - Croeso i Canolfan Lôn Abaty

English
Cymraeg
Go to content

Main menu:

Newyddion

Lawrlwytho gael:CALENDR TACHWEDD
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
The Staff, Volunteers and Service Users of Abbey Road Centre wish to say a very big ‘Thank You’ to the Ladies of Ebenezer Bingo for all the hard work they have done raising £450.63 in funds for our Centre by running prize bingo events.
Mae Staff, Gwirfoddolwyr a Defnyddwyr Gwasanaeth Canolfan Lon Abaty
Dymunaf ddweud 'Diolch i chi' i Ferched Ebenezer Bingo
am yr holl waith caled maent wedi'i wneud yn codi £450.63 mewn arian ar gyfer ein Ganolfan
trwy gynnal digwyddiadau bingo gwobr.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dydd Iau, Tachwedd 9, 2017

Diolch yn fawr iawn gan y Staff, Gwirfoddolwyr a Defnyddwyr Gwasanaeth yng Nghanolfan Lon Abaty yn mynd allan i:

C L Jones o Bethesda, am roi dwy fagiau o dywod adeiladwyr ac un bag o sment yn garedig, a ddefnyddir i atgyweirio'r camau Galw Heibio, a
Ruth o 'Just Dance', am roi dau docyn yn garedig i'r sioe sydd i ddod ym Mhontio, 'Frazzled', lle mae Ruby Wax yn sôn am fanteision meddwl.

_____________________________________________________________________________________________________________

Diolch

 
Ar ran Staff, Gwirfoddolwyr a Defnyddwyr Gwasanaeth y Ganolfan, hoffwn ddiolch i Kieran a'r Tim ym Mhrifysgol Bangor am eu gwaith caled yn cynllunio a chreu Gwefan gyffrous, modern a newydd i Ganolfan Lôn Abaty.  Hoffwn ddiolch yn arbennig i'r ffotograffydd, sydd wedi gwedd-newid y Ganolfan drwy ei lyniau medrus.

Crewyd y Wefan gan Kieran a'i Dim fel prosiect o fewn eu cwrs Website Design and Creation, a'u tasg oedd i greu Gwefan i Ganolfan Lôn Abaty.

Nôd y prosiect oedd i greu Gwefan fodern fyddai'n dod â'r Ganolfan i'r Unfed Ganrif ar Ddeg, Gwefan fyddai'n gwasanaethu am flynyddoedd a fyddai'n edrych yn fodern nid yn unig ar gyfrifiadur ond hefyd ar ffonau symudol a Thabledau.

Yn ogystal roedd gofyn i'r Wefan fod yn hawdd i'w defnyddio, yn ddeniadol i'r defnyddiwr, ac i gynnwys yr holl elfennau gwahanol o'n gwasanaeth drwy air a llun.

Yn bwysicaf oll rhaid oedd i'r Wefan fod yn hawdd i'w diweddaru a'i addasu gan staff y Ganolfan (Fi!!)

Mae'r Wefan yn sicr wedi cyrraedd pob nod, a tybiaf bod Kieran a'r Tim wedi creu Gwefan arbennig iawn, sy''n rhoi Canolfan Lôn Abaty ar y Map.

Felly diolch yn fawr i ti Kieran, a'r tim, am ymdrech ardderchog.
Ffôniwch ni ar: 01248 354888
E-bost ar:         ARC@abbeyroadcentre.co.uk
Canolfan Lon Abaty
5-9 Ffordd Abaty
Bangor
Gwynedd
LL57 2EA
disability confident committed
cyngor gweithredu gwirfoddol cymru
buddsoddi mewn gwirfoddolwyr
Back to content | Back to main menu