Newyddion - Croeso i Canolfan Lôn Abaty

English
Cymraeg
Go to content

Main menu:

Newyddion

Diolch yn fawr i bawb gymerodd ran yn ein Ymgyrch Calendr Adfent, rydym ym ddiolchgar iawn am eich rhoddion hael.  Diolch arbennig iawn i Catrin am drefnu'r digwyddiad, fu'n llwyddiant mawr.

Gweler llyniau o'r rhoddion isod, ynghyd â Catrin ac aelodau staff Canolfan Lôn Abaty.
Llawrlwythwch yma:
...................................................

Ydych chi'n cael problemau gyda'ch bwyd neu'n poeni am eich arferion bwyta? Gweler YMA am ragor o wybodaeth
...................................................
Ffôniwch ni ar: 01248 354888
E-bost ar:         ARC@abbeyroadcentre.co.uk
Canolfan Lon Abaty
5-9 Ffordd Abaty
Bangor
Gwynedd
LL57 2EA
disability confident committed
cyngor gweithredu gwirfoddol cymru
buddsoddi mewn gwirfoddolwyr
Back to content | Back to main menu