Croeso i Canolfan Lôn Abaty

English
Cymraeg
Canolfan Lon Abaty Dewis Cymru
Go to content

Main menu:

Croeso i Ganolfan Lôn Abaty
Yn cefnogi Iechyd Meddwl yn bositif ers dros 30 mlynedd

Cyfleoedd Gwirfoddoli /  Lleoliad

Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn wirfoddolwr gyda Chanolfan Abbey Road, a'ch bod am gael profiad o weithio ym maes iechyd meddwl a lles, cofrestrwch eich diddordeb yma YMA. Diolch.
Ystafelloedd i'w Logi

Rydym yn llogi ystafelloedd ar gyfer cwnsela, hyfforddiant a chyfarfodydd.

P'un a ydych angen gwybodaeth a chyngor ar bryderon iechyd meddwl,  pa wasanaethau cwnsela sydd ar gael, pa grwpiau cefnogol sy’n cyfarfod yn lleol, neu dim ond angen siarad â rhywun, gallwn eich helpu.
Yng Nghanolfan Lôn Abaty, ein nod yw darparu  gwasanaeth cwrtais, hwylus, proffesiynol o'r safon uchaf I bawb sydd ei angen.
Ffôniwch ni ar: 01248 354888
E-bost ar:         ARC@abbeyroadcentre.co.uk
Canolfan Lon Abaty
5-9 Ffordd Abaty
Bangor
Gwynedd
LL57 2EA
disability confident committed
cyngor gweithredu gwirfoddol cymru
buddsoddi mewn gwirfoddolwyr
five ways to wellbeing
Back to content | Back to main menu