Gweithio Gyda Ni - Croeso i Canolfan Lôn Abaty

English
Cymraeg
Canolfan Lon Abaty Dewis Cymru
Go to content

Main menu:

Gweithio Gyda Ni

Cyfleoedd Gwirfoddoli a Lleoliadau

Nid ydym yn recriwtio gwirfoddolwyr newydd ar hyn o bryd, ond edrychwch yn ôl yn rheolaidd ar gyfer cyfleoedd yn y dyfodol. Diolch.

Ffurflen Gais Gwirfoddoli

(* Gofynnol)


*Enw cyntaf:*Cyfenw:*Ebost:*Dyddiad o geni:*Cyfeiriad 1:Cyfeiriad 2:Cyfeiriad 3:*Tref/Dinas:*Sir:*Côd post:*Rhif ffôn cyntaf:Rhif ffôn arall:*Beth yw eich statws cyflogaeth presennol?

Cyflogedig
Di waith
Gwell gennyf beidio â dweud


Pam hoffech chi fod yn wirfoddolwr?*Dewiswch y diwrnod y byddwch ar gael i wirfoddoli.

Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener


Oes gennych chi brofiad gwirfoddoli, personol neu broffesiynol o ofalu am uniglyn sydd â unrhyw un o'r canlynol?

  • - Materion yn ymwneud ag iechyd meddwl
  • - Materion emosiynol
  • - Anableddau corfforol
Yes
No

Os oes, rhowch fanylion pellach:*Oes gennych chi anabledd corfforol?

Oes
Nac oes
Gwell gennyf beidio â dweud

Os oes, rhowch fanylion pellach:*Ydych chi'n dioddef / wedi dioddef yn y gorffennol o salwch meddyliol / anhwylder emosiynol?

Oes
Nac oes
Gwell gennyf beidio â dweud

Os oes, rhowch fanylion pellach:Os oes gennych unrhyw ddiddordebau, sgiliau neu ddiddordebau y gellir eu cymhwyso i Canolfan Lôn Abaty, rhowch fanylion.*Oherwydd natur y cyfleoedd gwirfoddol a gynigiwn yng Nghanolfan Lôn Abaty, byddwch yn treulio amser gyda phobl fregus iawn a allai fod yn agored i niwed. Mae’n ofynnol bod pob euogfarn troseddol presennol a hanesyddol yn cael eu datgan.

Ydych chi wedi cael eich dyfarnu'n euog o drosedd?

Oes
Nac oes

Os oes, rhowch fanylion pellach:Pan fyddwch wedi cwblhau’r ffurflen, cyflwynwch eich manylion gan ddefnyddio'r botwm isod.

Ffôniwch ni ar: 01248 354888
E-bost ar:         ARC@abbeyroadcentre.co.uk
Canolfan Lon Abaty
5-9 Ffordd Abaty
Bangor
Gwynedd
LL57 2EA
disability confident committed
cyngor gweithredu gwirfoddol cymru
buddsoddi mewn gwirfoddolwyr
five ways to wellbeing
Back to content | Back to main menu