Gwasanaethau - Croeso i Canolfan Lôn Abaty

English
Cymraeg
Canolfan Lon Abaty Dewis Cymru
Go to content

Main menu:

Gwasanaethau

Gwasanaeth Galw i Mewn

Rydym yn cynnig cymorth, cefnogaeth, therapïau cyflenwol ac amrywiaeth o weithgareddau

Celf a Chrefft
Garddio
Cerdded
Therapïau Cyflenwol
Grŵp Darllen

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â'r dderbynfa os gwelwch yn dda
Ffôn: 01248 354888
Adnoddau a Chyfleusterau
Ar gyfer sefydliadau sector gwirfoddol eraill, gan gynnwys:

Advocacy
CAIS
Cruse
Relate
Rasasc
Shelter Cymru
Ty Gobaith
eiriolaeth

Gwybodaeth / Penodiadau
01248 353812
arfon@mhas.co.uk
BCUHB Gwasanaeth Seicoleg

cyfeirio yn Unig
01248 363460
BCUHB Amethyst Ymosodiadau Rhywiol

Penodiadau
0808 156 3658
BCU.Amethyst@wales.nhs.uk

Cymru CRC/Gwasanaeth Prawf

Gwybodaeth
02921 055639
walescrc.info@wales.probation.gsi.gov.uk
CAIS

Gwybodaeth Alcohol / Cwnsela
034506 121 121
enquiries@cais.co.uk
Cars Profedigaeth Cruse

Llinell Gymorth/Cwnsela
01492 536577
northwales@cruse.org.uk
Tîm Iechyd Meddwl Gwynedd

cyfeirio yn Unig
01248 363470
Shelter Cymru

Gwybodaeth / Penodiadau
01248 671005
Gwasanaethau Cwnsela Medra

Gwybodaeth / Penodiadau
01248 712865
info@medracounselling.com

Rhwydwaith Cefnogwyr Staff

Gwybodaeth / Penodiadau
01978 780479
Gobeithio Tŷ

Gwybodaeth/Cwnsela
01492 651900
care@tygobaith.org.uk
Parabl

Gwybodaeth/Cwnsela
0300 777 2257
ask@parabl.org
Canolfan Cymorth Trais a Cham-drin Rhywiol

Llinell Gymorth/Cwnsela
0808 80 10 800
info@rasacymru.org.uk
Berthnasol

Perthynas/Cwnsela
www.relate.org.uk
0300 003 2340
Gwybodaeth / Penodiadau
01492 533920
enquiries@relatecymru.org.uk
Cymorth i Ddioddefwyr Gogledd Cymru


cyfeirio yn Unig
01745 588578
Ffôniwch ni ar: 01248 354888
E-bost ar:         ARC@abbeyroadcentre.co.uk
Canolfan Lon Abaty
5-9 Ffordd Abaty
Bangor
Gwynedd
LL57 2EA
disability confident committed
cyngor gweithredu gwirfoddol cymru
buddsoddi mewn gwirfoddolwyr
five ways to wellbeing
Back to content | Back to main menu